• slidebg1
  PlanWealth.com
  Plan You to Be Wealth!
 • slidebg2
  Wealth Planning Features
  Learn It, Train It, Plan It Now!
 • slidebg2
  Learning Center
  Coming SooN!

PlanWealth!

"Plan you to be wealth - วางแผนการเงินเพื่อความมั่งคั่งของคุณ" ด้วยระบบที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้เรื่องการเงิน ฝึกฝนทักษะทางการเงิน และวางแผนการเงินแบบเฉพาะของคุณเอง ซึ่งจะทำให้คุณมั่นใจได้ว่าแผนการเงินไม่ใช่เพียงแค่แผนการแต่เป็นสิ่งคุณทำได้จริง

เรียนรู้

ความรู้ความเข้าใจทางการเงินช่วยให้คุณจัดการเงินของคุณอย่างมั่นใจ ช่วยสร้างอุปนิสัยทางการเงินที่ดีและพร้อมจะปฏิบัติตามแผนการเงินของคุณจนบรรลุเป้าหมาย

Read More

ฝึกฝน

ความสำเร็จทางการเงินเกิดขึ้นได้ด้วยอุปนิสัยทางการเงินที่ดีซ้ำแล้วซ้ำเล่า ความสำเร็จเล็กๆ สั่งสมจนเป็นความสำเร็จที่ใหญ่ขึ้น หากคุณฝึกฝนทักษะทางการเงินที่ดีจนเคยชิน การปฏิบัติตามแผนการเงินของคุณเป็นสิ่งที่ไม่ยาก

Read More

วางแผน

แผนที่การเดินทางสู่ความสำเร็จทางการเงินให้คุณเห็นจุดที่คุณยืนและจุดหมายปลายทาง PlanWealth ช่วยคุณสร้างแผนที่ร่วมกับคุณ พร้อมคำแนะนำ ความรู้ และฝึกฝนคุณจนถึงจุดหมาย

Read More

สุขภาพการเงินของคุณ

ตรวจวัดสุขภาพทางการเงินของคุณด้วยเครื่องมือทึ่จะบอกถึงความแข็งแรงทางการเงินของคุณ

Goals

Wealth

Debt

Wealth Score

ทดลองตรวจสุขภาพการเงินของคุณได้ง่ายๆ

PlanWealth Program

เราคือผู้ช่วยทางการเงินของคุณที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ และยังเป็นนักวางแผนการเงินให้คุณอีกด้วย!

ให้ความรู้

โปรแกรมที่ให้ความรู้ทางการเงินกับคุณอย่างครบถ้วน

ฝึกฝน

โปรแกรมที่ช่วยให้คุณฝึกทักษะทางการเงินของคุณ สร้างนิสัยทางการเงินที่ดีที่จะช่วยให้คุณสามารถเดินไปตามแผนการเงินคุณได้อย่างราบรื่น

วางแผนการเงิน

บริการวางแผนการเงินส่วนบุคคลเฉพาะสำหรับุคุณโดยนักวางแผนการเงินที่มากด้วยประสบการณ์

6 ขั้นตอนวางแผน

PlanWealth 6 ขั้นตอนวางแผนการเงินที่ครอบคลุมความมั่งคั่งให้คุณ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความมั่งคั่ง (Wealth Creation) การปกป้องความมั่งคั่ง (Wealth Protection) การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation) การส่งต่อความมั่งคั่ง (Wealth Distribution)

Wealth Blog

ข่าวสารความรู้ทางการเงินที่จะช่วยให้คุณเติมเต็มความฉลาดทางการเงินให้มากยิ่งขึ้น

Wealth Camp

ค่ายฝึกฝนทักษะทางการเงินที่ช่วยให้คุณเรียนรู้ประยุกต์ใช้ความรู้ทางการเงินในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Wealth Tools

เครื่องมือที่ช่วยในการคำนวนทางการเงินเป็นเรื่องง่ายและสะดวก รวดเร็ว ยิ่งขึ้น

Offer
Wealth Training

คอร์สอบรมสัมนาทางการเงินที่น่าสนใจให้คุณได้เรียนรู้ในห้องเรียนจริง

Wealth Check

ตรวจสุขภาพทางการเงินของคุณเพื่อตรวจวัดความแข็งแกร่งทางการเงิน

Wealth Advisor

รับคำปรึกษาทางการเงินของคุณจากที่ปรึกษาทางการเงินและนักวางแผนการเงินส่วนบุคคล.

Money Quotes

Contact Us!

PlanWealth

 • +02 634 4233
 • info@planwealth.com
 • Facebook: facebook.com/planwealth
 • Line Id: planwealth